Eerste THUISZORG fietsen uitgeleverd IJSSELHEEM

De eerste THUISZORG fietsen zijn uitgelverd aan IJSSELHEEM.